In de ochtend van woensdag 17 september overleed in de leeftijd van bijna 88 jaar Alie Hesseling-Hoogstraten. Ze is geboren op 27 september 1926 in Oosterbeek. Ze groeide op samen me thaar oudere zus Marie. Ze was een echt buitenkind en was daarnaast heel sportief. Ze hield van gymmen, van zwemmen en schaatsen. Tot op hoge leeftijd ging ze iedere week nog zwemmen. Na de lagere school ging ze naar de MULO. Hier leerde ze Arnold Hesseling kennen. Maar alvorens ze samen in 1956 in het huwelijksbootje stapten hadden ze samen al heel wat moeilijkheden overwonnen. 

Hierbij denken we aan de 2e Wereldoorlog en zijn verblijf in hetvoormaligeNederlands-Indië. Alie werkte in die tijd als secretaresse/directiesecretaresse op de Kema bij Prof. de Zoete. Hun leven stond in het teken van muziek mede door het beroep van Arnold, trompettist bij de Luchtmachtkapel. Op de circulaire van haar overlijden schrijven haar kinderen en kleinkinderen: ‘"Een betere moeder en oma konden wij ons niet wensen". In de afscheidsviering hoorden we dan ook woorden van grote dankbaarheid voor haar zorg en steun, voor haar liefde voor de natuur, haar sportiviteit, haar zorg voor haar medemens, haar gezelligheid en haar kookkunst. Op dinsdag 23 september hebben we haar uitvaart gevierd en haar daarna vergezeld naar het crematorium Moscowa te Arnhem. Aldaar hebben we in een bijeenkomst met woord en natuurlijk muziek afscheid genomen.

Moge zij rusten in vrede.