Op 19 april, op bijna 83-jarige leeftijd is Freek Bongers overleden in Regina Pacis te Arnhem. Geboren op 24 mei 1932 in Arnhem in een gezin met 3 kinderen, waarvan vader een eigen bedrijf had als kleermaker. In Arnhem groeide Freek op en volgde na de lagere school de Mulo. Vervolgens ging hij werken bij het bouwbedrijf Sanders als jongste bediende waar hij zich verder ontplooide tot procuratiehouder. Hij bleef daar steeds een man die dicht bij het personeel stond, ook die van de werkvloer. In het begin van de 90-er jaren nam hij afstand van het werkzame leven omdat de bedrijfsovername hem niet meer kon inspireren. Er kwam nu alle ruimte voor zijn grote hobby de visserij, vooral in Ierland, samen met zijn broer Lambert. 

Vissen en in de woeste natuur zijn dat telde, maar niet minder de pubs in de avonduren waar de Ierse Pubsongs alle aandacht kregen. Maar ook de liefde voor de natuur, de zee en de zorg voor de eigen tuin met zijn vogels hield hem bezig en was voor hem inspirerend.
In 1973 was het gezin samen met moeder naar Oosterbeek verhuisd naar het huis aan de Beelaertslaan; moeder kwam in 1977 te overlijden en vanaf die tijd vormden de twee broers samen met hun zus het gezin, waar gastvrijheid en mensen uitnodigen belangrijk was. Het overlijden van Lambert in januari 2008 heeft Freek erg aangesproken omdat hij er nu alleen voor stond om voor Ida te kunnen zorgen. Maar hij wist zich daarbij op een geweldige wijze ondersteund door zijn neef Hans en diens vrouw Thea, wat hij dan ook zeer waardeerde. De laatste jaren waren er steeds meer klachten van vermoeidheid maar het was nog allemaal goed te doen maar in januari van dit jaar werd duidelijk dat zijn lichaam het steeds meer op gaf. Meerdere ziekenhuisopnames en behandelingen boden toch geen toekomst meer. Ongeveer 5 weken geleden kreeg Freek een plekje in Regina Pacis, waar zijn situatie alleen maar erger werd. En zo ging hij op zondagmorgen 19 april van ons heen met Thea en Hans dicht bij zich. Op 24 april was in onze kerk de afscheidsviering waarna crematie in Moscowa.
Moge de Eeuwige zijn zus Ida, Hans en Thea en allen die hem lief waren tot steun zijn.