Gert Anzion-Gademan (1922-2015)
Verwacht en toch nog onverwacht overlijdt in de leeftijd van 93 jaar op de laatste dag van het jaar 2015, Gert Anzion-Gademan.
Geboren in Oosterbeek op 22 november 1922 trouwt zij op 4 mei 1948 met Karel Anzion. Samen worden ze de ouders van 4 dochters. Grootouders worden zij van 8 kleinkinderen en overgrootmoeder wordt zij van 7 achterkleinkinderen. In 1981 overlijdt, tot haar grote verdriet en dat van haar kinderen, Karel.
Moedig en positief in het leven staande, pakt zij de draad weer op en gaat haar eigen weg. 

Ze weet, meer dan zinvol, haar leven betekenis te geven. Haar creativiteit, haar handigheid, en haar ijver, haar eerlijkheid, haar interesse, haar durf en haar lef op te komen voor mensen en waarden, die in verdrukking dreigen te komen zijn de pijlers van haar leven geweest. Met inzet en aanvaarding van het leven zoals het komt, heeft zij op haar wijze het leven beantwoord. Met velen hebben we op donderdag 7 januari in onze kerk haar afscheid gevierd. Daarna hebben we haar begeleid naar Moscowa.

Moge zij rusten in vrede.