Grada Maria Brugmans-Witjes (1929-2016)

Na een leven vol zorg en aandacht voor allen die haar dierbaar waren is in de leeftijd van 90 jaar op donderdag 5 februari 2016 rustig ingeslapen Grada Maria Brugmans-Witjes.

Geboren in Oosterbeek op 19 mei 1929 en daar ook opgegroeid, ontmoet zij Jacob Brugmans en trouwt met hem op 22 april 1948. Ze krijgen drie dochters. Grootmoeder wordt zij van vijf kleinkinderen en overgrootmoeder van drie kleindochters.

Van het concert des levens krijgt niemand een program. Dit geldt voor velen maar zeker voor Grada Brugmans-Witjes. Bijna een leven lang heeft zij gezorgd voor hen die haar zorg nodig hadden. Het heeft haar leven getekend en bepaald. De dood van Jopke, haar man op 21 februari 1993, is haar zwaar gevallen, maar dank zij de zorg van haar dochters en hun partners heeft zij daarna toch nog kunnen genieten van haar huis en haar tuin.

Op woensdag 10 februari hebben we in onze kerk haar uitvaart gevierd.

We hebben haar lichaam te ruste gelegd in het graf waarin ook haar man is begraven in de Hof achter de kerk. Moge zij rusten in vrede.