Toos Bouma-Bos (1929-2016)

Na een lang en voltooid leven is op dinsdag 9 februari 2016 in alle rust heengegaan Toos Bouma-Bos.

Geboren op 14 april 1929 in het Groningse Kloosterburen, trouwt zij op 16 mei 1961 met de Fries Jan Bouma. Samen worden zij de ouders van een dochter en een zoon.

Op 11 mei 1971 verandert in één klap hun leven door het fatale ongeluk van Jan. Moedig, met vertrouwen op God en op de steun van velen uit haar omgeving, pakt Toos samen met haar kinderen Regie en Chris, vier en anderhalf jaar oud, het leven weer op. Toos was een lieve en aandachtige vrouw. Ze leefde mee met de vreugde en het verdriet van anderen. Als maatschappelijk werkster heeft zij velen kunnen helpen en bijstaan.

Op maandag 15 februari hebben we in onze kerk haar afscheid gevierd. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd in het graf waarin ook haar man is begraven in de Hof achter de kerk.

Moge zij rusten in vrede.