Chris Houben (1937-2016)

Op dinsdag 9 februari is in de leeftijd van 78 jaar overleden Chris Houben. Hij was het op een na jongste kind van een gezin van 9 kinderen. Hij woonde bij de Sizagroep in Overdal en kwam geregeld bij de vieringen in onze kerk. Chris is bijgezet in het graf van zijn ouders in Breda.

Moge hij rusten in Vrede.