Op 28 april jongstleden overleed Piet Genevace in de leeftijd van 76 jaar. Hij werd een half jaar daarvoor ziek. Op 3 mei namen wij afscheid met een prachtige Requiemmis in de Bernulphus kerk, waar hij trouw parochiaan was en zijn kinderen de heilige communie deden en het vormsel ontvingen. Piet en zijn vrouw Anneke waren vaak in het Maria kapelletje te vinden waar zij voor hun dierbaren kaarsjes aanstaken. Piet had een sterk vertrouwen en liet ons daarmee gerust achter: 'Moge Onze Lieve Heer jullie bewaren in de palm van zijn hand tot wij elkaar weer ontmoeten.' Moge hij rusten in vrede.