Het heeft de koning behaagd om ………… te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit overkwam de heer Harry Kempen op woensdag 26 april jl.

In het geheim was een procedure gestart om Harry voor de vele vrijwilligerstaken, die hij voor onze kerkgemeenschap heeft verricht en de taken die hij nog steeds uitvoert, voor te dragen voor een onderscheiding. Harry is in onze kerkgemeenschap een man die enthousiast werkzaam is op vele terreinen als initiator, stimulator, bedenker en uitvoerder van vele activiteiten in en voor onze kerk en als lid van allerlei commissies.

Ook de heer Dick van der Meer (organist in onze kerk) ontving een lintje -Ridder in de Orde van Oranje-Nassau- voor verschillende bestuursfuncties, die hij voor vele organisaties vervult.

Allebei van harte proficiat.