Na een lidmaatschap van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën van maar liefst 65 jaar is op vrijdag 25 augustus 2017 in het Missiehuis in Cadier en Keer pater Arjen Rypkema overleden. Een man, wiens missionaire leven getekend werd door dienstbaarheid. "Hij toonde een grote bereidheid zich in te zetten voor de taak die hem werd opgedragen," zo zei huisoverste pater Koos Janssen S.M.A. over hem bij de uitvaart op vrijdag 1 september. "Arjen Rypkema was vele jaren werkzaam in het onderwijs en de vorming van studenten. Voor velen was hij ook de geestelijke begeleider."

Pater Rypkema werd op 24 april 1927 in Joure in Friesland geboren. In 1952 trad hij toe tot de S.M.A., om een jaar later al tot priester te worden gewijd. Het grootste deel van zijn priesterlijk leven was hij actief als leraar. De eerste jaren op het toenmalig kleinseminarie vna de S.M.A. Nieuw Herlaer in Sint-Michielsgestel en in Lilbosch, gemeente Echt. In 1955-1956 mocht hij een jaar gaan studeren. Aansluitend werd hij opnieuw tot leraar benoemd, nu aan het vernieuwde kleinseminarie in Cadier en Keer, waarvan hij de laatste jaren ook directeur was. Van 1968 tot 1970 werkte pater Rypkema op het secretariaat van de Nederlandse S.M.A.-provincie, eerst in Cadier en Keer en later in Oosterbeek. Hier was destijds ook het verzorgingshuis voor oud-missionarissen gevestigd. Van 1970 tot 1979 was pater Rypkema hier de overste.

Door al deze functies in Nederland is het verklaarbaar dat pater Rypkema pas in 1980 voor het eerst als missionaris naar Afrika werd uitgezonden. Volgens pater Koos Janssen was Rypkema erg blij met deze benoemming. "Een droom werd werkelijkheid. Hij was daar de geestelijke leider van de studenten in het seminarie van Lolobi, maar gaf ook vaker retraites voor religieuze gemeenschappen."

Tot 1984 werkte hij als spirituaal aan het kleinseminarie van het bisdom Ho in Ghana. Na vier jaar keerde Rypkema terug naar Nederland om retraites te geven, vooral voor andere religieuzen. Ook was hij tussentijd opnieuw drie jaar overste van Huize De Tafelberg in Oosterbeek. "Hij was echt een communiteitmens. Hij zette zich steeds in voor de gemeenschap waarin hij leefde. Hij had een persoonlijke belangstelling voor het wel en wee van iedere confrater," aldus pater Janssen. 

In 1992 nam pater Rypkema definitief zijn intrek in het Missiehuis in Cadier en Keer, waar hij tot 2015 actief bleef met het geven van retraites. De laatste jaren nam zijn gezondheid sterk af. Hij overleed in de gezegende leeftijd van 90 jaar. "Hij was heel dankbaar voor alle liefde en zorg die hij ontving van zijn familie, confraters en vrienden. Vooral in zijn steeds afnemende gezondheid toonde hij die dankbaarheid. Zijn belangstelling voor iedereen, voor confraters en familie,  bleef onverminderd sterk." De uitvaart van pater Rypkema heeft op vrijdag 1 september plaatsgevonden vanuit de kapel van het Missiehuis in Cadier en Keer. Pater Rypkema is ter ruste gelegd op het missionarissenkerkhof.