Op donderdag 20 juli overlijdt in de leeftijd van 81 jaar Antonius Maria Jozef (Ton) Janssen. Geboren in Doesburg trouwt hij in 1960 met Resi Kruse. Ze krijgen vijf kinderen en later drie kleinkinderen. Hij was een man die zich volledig en met veel zorg heeft ingezet voor zijn medemens. Eerst en vooral voor zijn allernaaste omgeving, zijn vrouw en kinderen. Daarnaast stond hij altijd klaar voor de vele mensen die hij in zijn leven heeft ontmoet o.a. in zijn werk bij de Gemeente Renkum in Oosterbeek, in het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan en in zijn lidmaatschap van de Odd Fellows. 

Op de rouwcirculaire lezen we de tekst van zijn vrouw en kinderen: Hij was een gelukkig mens. Hij hield van het leven en vooral van ons. Dit heeft ook doorgeklonken in de woorden en de muziek bij zijn afscheidsdienst. Met velen hebben we op maandag 24 juli in dankbaarheid teruggekeken op zijn leven. Hij is begraven op de Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem.