Op maandagmiddag 11 september is in de Molenberg overleden Door Nagelvoort-Metz. Door is op 24 april 1927 op Ameland geboren. Na de oorlog kwam ze naar Oosterbeek om haar zus te helpen bij de wederopbouw. De buurjongen was Chris met wie ze in 1952 trouwde. Ze gingen wonen aan de Ireneweg 8, waar ze het grootste gedeelte van haar leven bleef wonen. In 2009 kwam Door in Overdal en de laatste periode bracht ze door in de Molenberg. Door was moeder van drie dochters en oma van 6 kleinkinderen met 2 achterkleinkinderen. Ze stond bekend om haar zorg voor het gezin en als een geweldige oma. 

Iemand die ook zeer erkentelijk was voor de zorg aan haar besteed. Ameland is voor haar steeds het vaderland gebleven, vakanties werden meestal daar doorgebracht. In Oosterbeek had ze eigen hobby’s; een kaartclubje en ze was bijzonder goed in het spinnen van wol. Op 16 september was er in onze kerk een besloten afscheidsviering, waarna ze te rusten is gelegd bij haar man in de Hof. Moge zij rusten in Vrede.