Kun jij als consument verantwoordelijk worden gehouden voor de problemen in de wereld? Die suggestie wordt soms wel gewekt: de winkel lijkt soms een stemhokje waar je kunt stemmen met je euro’s waarbij keurmerken zoals fairtrade ons de weg wijzen. Wouter Mensink, geëngageerd filosoof, gaat met ons kritisch en betrokken in gesprek over nut, doel en haalbaarheid van fairtrade in de wereld en onze rol daarin. Inleider Wouter Mensink studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over het beleidsdiscours inzake de relatie tussen patiënt en technologie en is momenteel werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. We organiseren deze bijeenkomst i.s.m. de Fair Trade werkgroepen van de kerken en de Gemeente Renkum en met de plaatselijke Wereldwinkel. Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl

28 jan 2018 Kun je een betere wereld kopen? i.s.m. Fair Trade en Wereldwinkel