Tijdens de viering van 8 oktober was het thema “Omzien naar elkaar”. Hans Lucassen (lid van het pastoresteam met profiel diaconie) en de Parochiële Caritas hebben gevraagd middels dit thema aandacht te vragen voor de PCI. Uitgangspunt zijn de werken van barmhartigheid. En de vertaling ervan naar de huidige tijd. Peter Westerman en Joep Stappers hebben op een geweldige wijze invulling gegeven aan de viering en Lucy Kortram had speciaal voor deze viering een gedicht gemaakt waarin (in mijn interpretatie) de inspiratie voor het werk voor de P.C.I. prachtig naar voren kwam.