In de vorige Bernulphus Tussentijds schreef ik een stukje over de werkgroep Oosterbeek van de Parochiële Caritas Instelling. Het doel van de PCI is ervoor te zorgen dat er aandacht, hulp en zorg gaat naar mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen. Hulp kan worden geboden in de vorm van een gesprek, luisterend oor, advies en ook in de vorm van materiële ondersteuning. Op mijn oproep om de werkgroep van twee personen te komen versterken met ideeën en mogelijk ook daden hebben we geen reactie gekregen. 

Inmiddels bent u gewend geraakt aan de tweede (diaconale) collecte in de zondagse vieringen. Deze is ook een aantal keren voor de parochiële caritas instelling geweest. De Zalige Titus Brandsmaparochie heeft een P.C.I. met een vanuit het bisdom benoemd bestuur. Zij hebben zelf een website (www.pcititusbrandsma.nl). Er zijn in verschillende geloofsgemeenschappen werkgroepen actief. Zo ook in Oosterbeek. Van de Oosterbeekse werkgroep is Mevrouw Molleke Willems penningmeester en tot voor kort waren Gerda van Beersum en Antoinet Verborg lid. 

De parochiële Caritas instelling (PCI) helpt mensen die "tussen de wal en het schip" dreigen te komen. Ze weet de weg te vinden naar de verschillende hulpinstanties in de gemeente. Ze is vertegenwoordigd in het Hulpfonds van de gemeente. Door de pastores wordt regelmatig, ten behoeve van mensen die hulp zoeken, een beroep gedaan op de PCI.

De leden van het bestuur van de parochiële Caritas Instelling worden rechtstreeks benoemd door het Bisdom op voordracht van de zittende leden. De PCI heeft ten opzichte van de parochie een zelfstandige positie.

Samen met vertegenwoordigers van de verschillende kerken vormt ze een werkgroep van de Raad van Kerken. Het PCI is medefinancier van het kook-project voor dak- en thuislozen in het Kruispunt te Arnhem.

Contactpersoon: Antoinet Verborg, telefoonnummer: 026-3391870
email: schootverborg@hetnet.nl, 
U kunt ook een mail sturen naar het secretariaat