De parochiële Caritas instelling (PCI) helpt mensen die "tussen de wal en het schip" dreigen te komen. Ze weet de weg te vinden naar de verschillende hulpinstanties in de gemeente. Ze is vertegenwoordigd in het Hulpfonds van de gemeente. Door de pastores wordt regelmatig, ten behoeve van mensen die hulp zoeken, een beroep gedaan op de PCI.

De leden van het bestuur van de parochiële Caritas Instelling worden rechtstreeks benoemd door het Bisdom op voordracht van de zittende leden. De PCI heeft ten opzichte van de parochie een zelfstandige positie.

Samen met vertegenwoordigers van de verschillende kerken vormt ze een werkgroep van de Raad van Kerken. Het PCI is medefinancier van het kook-project voor dak- en thuislozen in het Kruispunt te Arnhem.

Contactpersoon: Antoinet Verborg, telefoonnummer: 026-3391870
email: schootverborg@hetnet.nl, 
U kunt ook een mail sturen naar het secretariaat