In de vorige Bernulphus Tussentijds schreef ik een stukje over de werkgroep Oosterbeek van de Parochiële Caritas Instelling. Het doel van de PCI is ervoor te zorgen dat er aandacht, hulp en zorg gaat naar mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen. Hulp kan worden geboden in de vorm van een gesprek, luisterend oor, advies en ook in de vorm van materiële ondersteuning. Op mijn oproep om de werkgroep van twee personen te komen versterken met ideeën en mogelijk ook daden hebben we geen reactie gekregen. 

Dat is jammer want zo hebben we eigenlijk weinig mogelijkheden om onze activiteiten uit te breiden. Mocht u eens met ons van gedachten willen wisselen dan staan wij daar natuurlijk voor open.

Spreek me even aan of benader me via telefoon of e-mail
Dat kan via Antoinet Verborg e-mail: schootverborg@hetnet.nl
tel: 026-3391870/ 06-44902176