Zaterdag 23 februari 2019 20:00 uur Carmina Ludens
     


Concerten en evenementen in de Bernulphuskerk worden georganiseerd door de evenemenetencommissie.
Contactpersoon hiervan is dhr. H.Vaessen, hennievaessen@xs4all.nl

Op zaterdag 23 februari treedt muziektheater Carmina Ludens op in de Bernulphuskerk Oosterbeek met de voorstelling 'Hart dat luistert'.

Een programma over aandacht, luisteren, mededogen. Kwaliteiten die hard nodig zijn in onze wereld(politiek). Vaak worden ze betiteld als 'vrouwelijk'. Maar in deze voorstelling van muziektheater Carmina Ludens passeren vrouwelijke én mannelijke rolmodellen de revue. Mensen die leven vanuit een luisterend hart.

In 2019 vinden er een aantal bijzondere evenementen plaats rondom de 100 jaar oude staties van Jan Toorop.
Hiervoor is een speciale website om u op de hoogte te houden:

http://www.bernulphus.nl/tooropstaties100jaar

Sinds 2002 is de werkgroep Bernulphus Evenementen actief in de Bernulphuskerk. Zeer regelmatig vinden er hoofdzakelijk concerten plaats, maar ook andere evenementen zoals het jaarlijkse grote St Maartenfeest, lezingen en tentoonstellingen. Doelstelling van deze werkgroep is ons kerkgebouw naast het gebruik voor onze eigen geloofsgemeenschap ook ruimer beschikbaar te stellen. Hiermee willen we ons dienstbaar opstellen voor de lokale gemeenschap; we willen dan een open ontmoetingsplek zijn. De evenementen worden bekend gemaakt via parochieblad en de persberichten in de lokale kranten.