De brief over de actie Kerkbalans 2017 kwam dit jaar laat in onze brievenbus, later dan parochianen gewend zijn. Wellicht dat daardoor de betaling daarvan niet de noodzakelijke aandacht en actie heeft gehad. De inkomsten over het eerste half jaar 2017 komen lager uit dan in afgelopen jaren, niet alleen voor onze locatie, maar ook bij de andere locaties binnen de parochie Z Titus Brandsma. Onze locatie kende tot augustus 256 betalende parochianen, dat is bijna  15% minder deelnemers dan vorig jaar. Dat is een forse vermindering, en dat geldt helaas zeker niet voor de uitgaven.

De opbrengst van de kerkbalans tot 1 juli bedroeg voor onze locatie  € 31.500. In  2015  was dat over dezelfde periode € 35.770 en in 2016 was dat € 35.260. de opbrengsten van de kerkbalans blijven ook hun weg vinden naar de eigen locatie, maar de betaling is net als eerdere jaren gecentraliseerd. In eerdergenoemde brief van het parochiebestuur vindt u dan ook een nieuw  banknummer voor betaling van uw kerkbijdrage en wel NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Parochie Z Titus Brandsma.

Wij vertrouwen erop dat de parochianen, ook binnen onze locatie  zich mede verantwoordelijk blijven voelen voor het voortbestaan van de parochie Z Titus Brandsma en haar locaties. Daarom vraag ik bij het begin van het nieuwe kerkseizoen graag opnieuw aandacht voor het betalen van de kerkbijdrage, mocht dit nog niet gebeurd zijn voor het jaar 2017.                            

Molleke Willems, locatie St Bernulphus