Overweging, uitgesproken door Pastor Adri van Dijk, Pr.