Overweging, uitgesproken door pastor Guido Dieteren.