Vanuit de parochie verschijnt bij regelmaat het parochieblad Titus Breed vanuit de lokale gemeenschap verschijnt de nieuwsbrief Bernulphus Tussentijds.
Beide kunt u ook online lezen en bekijken, zie hiervoor de kaders op deze website.

De redactie hanteert de volgende kopy planning:

Inleveren kopij bij lokale redacties Inleveren kopij bij redactie TitusBreed TitusBreed ophalen Wageningen of Veenendaal Verschijningsweekend Thema
Woensdag 4 oktober Vrijdag 6 oktober Woensdag 18 oktober Weekend 21-22 oktober Herfst
Woensdag 29 november Vrijdag 1 december Woensdag 13 december Weekend 16-17 december Kerstmis