Driemaal per jaar vindt in het liturgisch beraad overleg plaats met allen die bij de liturgie zijn betrokken. De coordinator van dit beraad en de commissie Liturgie is in handen van Miep Geutjes.