De overdracht van de pastorie heeft in november plaatsgevonden. Dat heeft o.m. tot gevolg dat er binnen de kerk een nieuwe toiletgroep moet worden geplaatst. Juist omdat de toekomst van ons kerkgebouw in de verdere toekomst ongewis is, is besloten tot een sobere herindeling van het achterdeel van de kerk. De basis van deze kleine verbouwing houdt in dat de toegang tot de kerk teruggaat naar de originele grote toegangsdeuren middenvoor en u dan de kerk betreedt via de grote hal.

In 2014 besloot het Parochiebestuur van de Zalige Titus Brandsma Parochie, uit bezuinigingsoverwegingen, het aantal vieringen op zondag terug te brengen. Een van de gevolgen hiervan was dat er in de St. Bernulphuskerk twee zondagvieringen per maand zouden zijn en ook in de O.L.V. van Lourdeskerk in Doorwerth. Zoals u wellicht weet stoppen de vieringen in de kerk in Doorwerth in februari 2018. Het pastoraal team biedt de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek de gelegenheid om weer vier zondagvieringen per maand te gaan houden. Het tot stand komen van de inhoud van de vieringen, de ondersteuning tijdens de viering (koster, lectoren, collectanten, muzikale begeleiding), het vervoer van en naar de kerk van mensen die er zelf niet meer kunnen komen en de organisatie van koffie na afloop, vergt inzet van veel vrijwilligers. 

Beste parochianen van de St. Bernulphuskerk, Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we afscheid hebben genomen van onze oom en vriend pastoor Antoon Wissing. Wij denken nog vaak aan hem. Wij hoorden dat er vragen zijn gekomen over het summiere opschrift op zijn graf. Dit grafschrift is uitgevoerd conform zijn eigen persoonlijke wens. Met vriendelijke groet, familie Wissing Cor Spithoven, executeur

Kort geleden heeft mevrouw Diana Nieuwold een uitgebreide fotoreportage gemaakt van onze Bernulphus. De foto's van onze en andere kerken zijn te bekijken op http://www.kerkfotografie.nl
Ze zijn ook te bekijken via het fotoalbum op deze website, of onderaan dit artikel. 

ozio_gallery_nano