Kort geleden heeft mevrouw Diana Nieuwold een uitgebreide fotoreportage gemaakt van onze Bernulphus. De foto's van onze en andere kerken zijn te bekijken op http://www.kerkfotografie.nl
Ze zijn ook te bekijken via het fotoalbum op deze website, of onderaan dit artikel. 

ozio_gallery_nano

Al vele jaren is onze (oude) pastorie niet meer van dienst voor de Bernulphus, haar bedienaren en parochianen. Pastoor Wissing was de laatste die de pastorie heeft bewoond. daarna heeft Rikje met haar kleinschalige kinderopvang enige tijd de pastorie gebruikt, maar nu is al vele jaren is kinderdagverblijf de Groene Weide hoofdhuurder en goede gebruiker van de pastorie. Voor een parochie is beheer van vastgoed geen primaire activiteit. 

In het kader van de herinrichting van het liturgisch centrum is ook de altaartafel opgeknapt. Piet Linders heeft dit karwei “met verve” uitgevoerd!

.

 

 

 

In het eerste nummer van BT, januari 2017, berichtten wij u over het begin van de herinrichting en alles wat daarmede samenhing en nu twee maanden later zijn de werkzaamheden afgerond, hebben de vrijwilligers ’t stof uit hun kleren geschud, heeft de kerkvloer een schrobbeurt gehad en kunnen we terugkijken op een succesvolle klus in goede samenwerking en met een prachtig resultaat. Er is in de maanden tijdens de verbouwing bijzonder hard gewerkt door onze vrijwilligers en het resultaat mag er zijn.