Onlangs is de herinrichting van het liturgisch centrum gereed gekomen. Deze herinrichting is een logisch vervolg op de stappen die sinds begin jaren 2000 zijn gezet om ons kerkgebouw aan te passen aan de behoefte van onze gemeenschap. In die geest zijn in 2009 de Trefzaal en de ruimten daarboven voor secretariaat en pastoraat tot stand gekomen. In die periode werd ook de herinrichting van het liturgisch centrum overwogen. Motief daarvoor was gelegen in de behoefte om het liturgisch centrum aan te passen aan de huidige opvattingen over kerkelijke inrichting. 

Voorzitter Mevr. M. Willems 026-3790756
Secretaris Vacature  
Penningmeester Vacature  
Bestuurslid Hr M.P.B. van der Hoeven 026-3342218
Bestuurslid  Hr B.A.F. van Brakel 026-3334510 / 06-21880807