Wanneer er intenties worden opgegeven om een speciaal gebed te vragen tijdens vieringen, wordt daarvoor al gedurende een lange tijd een bedrag van € 7,- gevraagd. De richtlijnen van het bisdom geven echter aan dat er vanaf 1 januari 2009 een bedrag van € 10,- gevraagd had moeten worden. Deze wijziging was het bestuur ontgaan. Omdat we van deze inkomsten een deel moeten afdragen aan het bisdom zijn we genoodzaakt om met onmiddellijke ingang € 10,- aan u te vragen voor een misintentie.

We hopen dat u begrip heeft voor deze plotselinge verhoging.

Namens de locatieraad,

Pauline van Woudenberg