kaarsen.jpgPastoor Henri ten Have wil graag de echtparen ontmoeten die in zijn 15 jaar als onze pastoor zijn getrouwd in onze parochie. De reünie is zondag 18 december om 10.00 uur in de kerk van Wageningen.

Henri ten Have is per 1 december 2007 benoemd als pastoor van de parochie die nu de naam Heilige Titus Brandsma draagt. Hij heeft in deze jaren veel aanstaande bruidsparen bijgestaan op weg naar hun huwelijksinzegening die vaak in deze parochie, soms ook elders plaatsvond. De pastoor heeft deze contacten als mooi en intens ervaren. Graag zou hij van de echtparen willen horen hoe zij hun huwelijk, hun huwelijksjaren en mogelijk ook hun geloof nu ervaren.
De samenkomst op 18 december begint om 10.00 uur met de openbare Eucharistieviering, gevolgd door een onderlinge ontmoeting. De betrokken echtparen hebben - voor zover hun mailadres bekend is - een uitnodiging ontvangen.


Aanmelding is mogelijk bij administratie@pztb.nl . Pastoor Ten Have stelt het op prijs als de echtelieden een trouwfoto willen meenemen of mailen, en willen opschrijven of vertellen hoe zij terugkijken op de voorbereiding van hun huwelijk en welke levenslessen zij daarna als getrouwd paar hebben geleerd. Ook echtparen die zich niet tevoren melden of die elders zijn getrouwd en nu Titus Brandsma-parochianen zijn, zijn natuurlijk van harte welkom bij deze bijzondere reünie.

trouwringen.jpg

  • Meest recente aanpassing(en): dinsdag 05 december 2023, 16:56:57.