ziekteroostering.pngTot onze spijt moeten wij u meedelen dat pastoor Mauricio wegens ziekte zijn werkzaamheden in onze parochie deze maand nog niet heeft kunnen opstarten. Op dit moment is hij herstellende van een medische ingreep, maar hij zal medio april nog een tweede operatie moeten ondergaan. Om pastoor Mauricio alle tijd en rust te gunnen voor herstel en voorbereiding op de tweede operatie, is in goed overleg besloten dat pastoor Mauricio in ieder geval tot en met zondag 30 april a.s. niet zal voorgaan in de vieringen. Het aangepaste liturgierooster zal zo spoedig mogelijk verspreid worden.

Een van de consequenties van de aanpassingen in het liturgierooster is dat aanvangstijden van vieringen tijdelijk zullen veranderen. Kijk voor de juiste aanvangstijd wekelijks op de website van de parochie of de nieuwsbrief van de lokale geloofsgemeenschap.

Wij vragen u te bidden voor pastoor Mauricio en wij hopen dat hij in mei vol enthousiasme kan starten met zijn werkzaamheden in onze parochie.

  • Meest recente aanpassing(en): vrijdag 17 mei 2024, 22:30:31.