titusDe Nederlandse karmelietenpater Titus Brandsma (1881-1942) zal op 15 mei heilig worden verklaard. Dat heeft paus Franciscus vandaag bekendgemaakt. De paus stemde in november in met een voorstel van de bisschoppen en kardinalen van de Vaticaanse Congregatie voor de Heiligverklaringen. Franciscus erkende toen een wonder dat wordt toegeschreven aan Brandsma. Een Amerikaanse pater zou in 2004 genezen zijn van kanker nadat hij een stuk kleding van de Fries had aangeraakt.

De Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op het nieuws, luidt het in een persbericht. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden aanwezig zijn bij de plechtigheid in Rome. Het gaat om kardinaal Wim Eijk en de monseigneurs Gerard de Korte en Ron van den Hout.

Brandsma (1881-1942), geboren in Oegeklooster bij Bolsward, was karmeliet, hoogleraar en publicist die als priester zeer maatschappelijk betrokken was op het gebied van de katholieke emancipatie, katholiek onderwijs en de journalistiek. Vanaf de jaren 30 verzette hij zich openlijk tegen het nazisme. In 1942 pakten de Duitse bezetters hem op en voerden ze hem af naar concentratiekamp Dachau. De nazi’s bestempelden hem als ‘gevaarlijk persoon’.

In Dachau was hij een grote steun voor andere gevangenen, tot hij zelf overleed aan de gevolgen van slechte leefomstandigheden en mishandelingen. Brandsma kreeg in 1982 het Verzetsherdenkingskruis en in tal van Nederlandse en buitenlandse plaatsen zijn kapellen, kerken, scholen en straten naar hem vernoemd waaronder dus ook onze parochie!

Hij werd in 1985 zalig verklaard. Afgelopen november stemde de paus in met een voorstel van de bisschoppen en kardinalen in het Vaticaan om Titus Brandsma heilig te verklaren.

Kardinaal Wim Eijk spreekt van een ‘bijzonder en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Brandsma is voor journalisten, universiteitsdocenten, religieuzen en vele anderen een lichtend voorbeeld, niet alleen in ons land, maar wereldwijd’. 

In februari werd al bekend dat de paus op 4 maart zou samenkomen met enkele kardinalen en bisschoppen om de heiligverklaring van de Nederlandse priester officieel aan te kondigen.