Het secretariaat wordt gecoördineerd door mevrouw Riet van der Heide-Keukens en mevrouw Hannie Kortekaas en is geopend op woensdag en donderdag van half tien tot twaalf uur. U kunt het secretariaat vinden in het kerkgebouw, op de eerste verdieping, boven de Trefzaal.Telefonisch is het secretariaat te bereiken via telefoonnummer: 026-3333200 en uiteraard ook per mail via het e-mail-adres: oosterbeek@pztb.nl

Belt u voor dringende zaken rondom overlijden of het toedienen van de laatste sacramenten: 06-40583803, b.g.g. graag voicemail inspreken!