Indien een zieke, of een oudere, bezoek wenst van één van de pastores, dan kan dit worden doorgegeven via het secretariaat. Dit kan tijdens de openingsuren via telefoonnummer 026-3333200. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor nadere afspraken.