mariavanlourdesIn tegenstelling tot het bericht wat verschijnt in de editie Pasen van Titus Breed het volgende:

Wegens een te weinig aantal deelnemers voor onze reis naar Lourdes van mei 2022 is de organisatie ‘Christoffel Reizen’ helaas genoodzaakt om deze reis te annuleren en te verplaatsen naar 19 tot en met 25 september 2022. Een bijzonder moeilijke keuze, maar helaas is dit, met name in financiële zin, onoverkomelijk.

Voor alle geïnteresseerde bedevaartgangers zal het een enorme tegenvaller zijn. Wij gaan er alles aan doen om de bedevaart in september 2022 te laten plaatsvinden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Met een ontmoeting in Lourdes in het vooruitzicht, wordt het nu toch nog eerst genieten van een mooie zomer waarin we alle voorbereidingen voor een mooie parochiebedevaart in september kunnen houden.

Heeft u nog vragen, neem contact op met Elly Croon op telefoonnummer 06-5554 2876.

Het Lourdescomité z. Titus Brandsmaparochie.