Tot onze spijt moeten we mededelen dat de geplande concerten (een drietal) dit najaar, alsmede de traditionele viering van St. Maarten alsnog zijn geannuleerd i.v.m. de voortschrijdende Corona pandemie.
Even leek het er op dat deze concerten toch doorgang zouden kunnen vinden maar het is met de huidige stand van zaken niet langer verantwoord en veilig te organiseren. Naar verwachting is dat begin 2022 ook nog niet mogelijk gezien de huidige stand van zaken (december 2021).

Met vriendelijke groet,

Hennie Vaassen, Evenementen Bernulphus
Berry van Brakel, Locatieraad Bernulphus

Al sinds 2002 is de werkgroep Bernulphus Evenementen actief in de Bernulphuskerk. Zeer regelmatig vinden er hoofdzakelijk concerten plaats, maar ook andere evenementen zoals het jaarlijkse grote St Maartenfeest, lezingen en tentoonstellingen. Doelstelling van deze werkgroep is ons kerkgebouw naast het gebruik voor onze eigen geloofsgemeenschap ook ruimer beschikbaar te stellen. Hiermee willen we ons dienstbaar opstellen voor de lokale gemeenschap; we willen dan een open ontmoetingsplek zijn. De evenementen worden bekend gemaakt via parochieblad en de persberichten in de lokale kranten.