Voor wie ik liefheb…..

Dit is het thema  van het concert dat door Projectkoor Cappella ad Fluvium deze keer o.l.v. Nathan Tax wordt gegeven. Het is een prachtig geheel van muziekstukken gecomponeerd door vrouwelijke componisten heel bijzonder, omdat de meeste muziek, zeker vroeger, werd gecomponeerd door mannen. Graag willen we u in tijdslijn laten horen dat ook vrouwelijke componisten het vak verstonden en verstaan!

Beginnend bij Hildegard von Bingen, in de vroege Middeleeuwen, naar de pareltjes van de Italiaanse componisten in de 16e en 17e eeuw. De betreffende vrouwen woonden in kloosters, kwamen uit adellijke families, en konden daar die prachtige muziekstukken maken en ook uitvoeren. De weinig bekende ( maar o zo mooie) muziek van Raffaela Aleotti, Maddalena C asulana,  Sulpitia Cesis, Isabella Leonarda en Barbara Strozzi zijn uit die tijd. 

Uit de Romantiek is de muziek van Clara Schumann,  en uit de huidige tijd is het werk van Amy Beach, Cecilia Mc Dowell, Judith Weir, en onze eigen Clara Mak te horen.  

Het geheel wordt omlijst met inspirerende poëzie. 

Graag heten we u van harte welkom!

Zaterdag 16 maart 20.15 uur in de R.K. St. Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129, Oosterbeek

 

Al sinds 2002 is de werkgroep Bernulphus Evenementen actief in de Bernulphuskerk. Zeer regelmatig vinden er hoofdzakelijk concerten plaats, maar ook andere evenementen zoals lezingen en tentoonstellingen. Doelstelling van deze werkgroep is ons kerkgebouw naast het gebruik voor onze eigen geloofsgemeenschap ook ruimer beschikbaar te stellen. Hiermee willen we ons dienstbaar opstellen voor de lokale gemeenschap; we willen dan een open ontmoetingsplek zijn. De evenementen worden bekend gemaakt via parochieblad en de persberichten in de lokale kranten. Tevens is er een lijst van e-mailadressen van mensen die een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Indien u wilt worden opgenomen in die lijst kunt u zich aanmelden: hennievaessen@xs4all.nl