Vanuit de parochie verschijnt bij regelmaat het parochieblad Titus Breed vanuit de lokale gemeenschap verschijnt tweewekelijks voorafgaand aan de zondagsviering de nieuwsbrief Bernulphus Tussentijds.
Kopy graag doorlopend aanleveren aan de redactie(s) door te mailen aan: oosterbeek@pztb.nl

U hoeft uieteraard niet te wachten met het doorgeven van nieuwsberichten, nieuws is immers nieuws als het nieuws is;)
Graag verwelkomen wij doorlopend uw kopy binnenkomen voor zover als mogelijk. Wellicht  is het ook geschikt voor onze website.

In onderstaande lijst zijn de kopijdata weergegeven voor TitusBreed 
2021.

Thema Inleveren bij lokale redactie
(maandag)
Inleveren bij 
(vrijdag)
Titusbreed ophalen Wageningen of Veenendaal
(woensdag)
Verschijnings-weekend TitusBreed
Herfst 11 okt 15 okt 27 okt 30 - 31 okt
Kerstmis 29 nov 3 dec 15 dec 18 - 19 dec