Nederlandse BisschoppenHier vind u een pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk - nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken - in deze brief aan de hand van een bezinning op het lied ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ verhelderen wat de Heilige Geest betekent voor ons geloofsleven, heel concreet in deze in verschillende opzichten moeilijke en donkere tijd van de Coronaviruspandemie.

TitusBreed De hoofdredactie van TitusBreed heeft vergaderd over de mogelijkheden en inhoud van de nieuwe TitusBreed. En daarbij hebben we uiteraard ook gesproken over de nieuwe verschijningsdatum van het zomernummer van TitusBreed.

InformatieIn bijgevoegd document vind u algemene informatie voor de zalige Titus Brandsma parichie gedurende de Corona crisis. En alternatieven voor het ontbreken van publieke liturgische acitviteiten,

TitusBreedDe hoofdredactie van TitusBreed wil u graag berichten over de planning m.b.t. het parochieblad TitusBreed voor de komende periode. Tot aan de zomervakantie staan twee nummers van TitusBreed gepland. Eén nummer zal verschijnen rond Pinksteren en één rond de zomervakantie.

PaaseierenTweede Paasdag ofwel Paasmaandag is een van de Hoogfeesten. De Evangelielezing verhaalt van de leugen van Sanhedrin, namelijk dat Jezus niet was opgestaan maar gestolen door zijn discipelen. Jezus laat zich echter voor de eerste keer al zien, aan de vrouwen (Mattheüs 28, 8-15).

OpstandingPasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Wij vieren deze dag vanuit ons geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

OpstandingDe Paaswake, Paasdienst of Paasvigilie begint bij zonsondergang en eindigt bij zonsopgang tijdens de nacht van paaszaterdag op Pasen. Herdacht wordt dat Jezus in deze nacht opstaat. De Paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus' verrijzenis. In deze viering gaan we dan ook van duisternis naar licht, en het verspreiden van het licht. Dat laatste symboliseert zich in de wijding van alle paaskaarsen van de parochie door pastoor Henri ten Have.

Jezus aan het kruisGoede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken wij het lijden van Jezus: zijn kruisiging en zijn dood. Jezus werd veroordeeld tot de kruisdood door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op aandrang van het sanhedrin. Deze straf werd voltrokken op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Hiervoor bidden wij ook vaak de Kruisweg (opname onder menukeuze Titus Brandsma TV).

Witte DonderdagWitte Donderdag is de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week. Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de Paaswake overgaat in het Paasfeest. Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen en de instelling van de Eucharistie door Jezus herdacht.

Live TVOnze Titus Brandsmaparochie gaat tijdens de coronacrisis voortaan de missen rechtstreeks (live) uitzenden vanuit de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Tot dusver waren de vieringen van tevoren opgenomen. Dat geeft weliswaar een mooie beeldkwaliteit, maar het kost ook heel veel tijd en werk. Via de live-uitzendingen zijn wij als één parochie gelijktijdig getuige van de eucharistie. Overigens zijn de live-uitzendingen ook op een later tijdstip terug te zien. Het is voor ons even wennen en uitproberen. We hopen dat u ons de technische en liturgische onvolkomenheden wilt vergeven!

Paus FranciscusOp vrijdag 27 maart 2020 toen de paus zijn zegen gaf, 'Urbi et Orbi', hield hij een prachtige overweging. De volledige tekst kunt u hieronder vinden.

Henri ten Have voor de kruiswegstaties in Oosterbeek.De kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt ons in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg is dat wij zo in gebed de Via Dolorosa kunnen doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

Henri ten Have voor de kruiswegstaties in Oosterbeek.De kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt ons in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg is dat wij zo in gebed de Via Dolorosa kunnen doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

Palmzondag, het wijden van alle palmtakjes.Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. In onze kerk wordt Palmpasen vanouds gevierd met de zegening van palmtakken aan het begin van de H. Mis. In noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes, in Midden-Europa door takjes met wilgenkatjes. Vanwege de Coronovirus - waardoor het niet mogelijk is om in elke kerk een viering te houden - werd in deze mis alle palmtakjes voor de gehele zalige Titus Brandsma parochie gewijd.

Henri ten Have voor de kruiswegstaties in Oosterbeek.De kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt ons in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg is dat wij zo in gebed de Via Dolorosa kunnen doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

Open kerkIn de Goede Week en met Pasen zijn er vanwege de Corona maatregelen geen vieringen, maar de kerken zijn wel open. Het schema met dagen en openingstijden vindt u hieronder.

PalmtakjesOp Palmzondag 5 april krijgen we traditiegetrouw een gezegend ‘palmtakje’ mee naar huis, een buxustak. Vroeger noemde men dit takje een ‘nimmer-dor’ omdat hij in de winter altijd groen blijft. Enthousiast zwaaien we ermee naar de Koning op een ezel en we zingen: “Hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.” En ieder jaar opnieuw nemen we een palmtakje mee naar huis.

BiechtstoelOok dit jaar wil pastoor Henri ten Have parochianen de gelegenheid geven om in de Goede Week te biechten. Vanwege de coronacrisis gebeurt dit in ietwat aangepaste vorm in de Verrijzeniszaal in Wageningen. Er is ter voorbereiding op Pasen biechtgelegenheid op de volgende momenten:

SacramentenKardinaal Eijk heeft op 30 maart een brief gestuurd over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus. “Vanwege de ernst van het coronavirus en het helpen indammen daarvan, is het noodzakelijk in alle gevallen uiterst zorgvuldig om te gaan met zowel de ontvangers als de bedienaren van de sacramenten. Daartoe volgen bijgevoegd enkele richtlijnen en suggesties, mede naar aanleiding van vragen uit het pastorale veld,” zo schrijft de Utrechtse aartsbisschop.

Het evangelie van Lazarus op een van de oudere manuscripten uit de oude traditie van manuscriptverlichting door de Armeens-Christelijke gemeenschap, daterend uit 887.Van de Eucharistieviering van 29 maart 2020 is een opname gemaakt.

 

Telefoon en e-mailIn onze Titus Brandsmaparochie is een corona-crisisteam gevormd. Het crisisteam heeft de hulpvragen op locatieniveau geregeld. Hieronder vindt u per geloofsgemeenschap een emailadres en een telefoonnummer. Deze kunt u gebruiken om uw hulp aan te bieden. Ook kunt u langs deze weg uw hulpvraag stellen. U zou behoefte kunnen hebben aan concrete informatie, die niet op de website te vinden is. Misschien heeft u praktische hulp nodig of biedt u juist hulp aan. Daarnaast kan het zijn dat u behoefte heeft aan een gesprek om uw zorgen te uiten of om samen even te bidden.

BriefRond 25 maart is er in het kader van de Coronoa crisis een brief naar alle parochianen gestuurd. De volledige tekst van deze brief kunt u hieronder vinden.

Maria Boodschap

Op 25 maart, negen maanden voor Kerstmis viert de kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer door de Engel Gabriel aan Maria. In de donkere tijden waarin het Volk van God toen leefde bracht de aartsengel Gabriel namens God hoop door de blijde boodschap aan Maria. Bidden wij met Maria om hoop en kracht ook in deze tijd.

Paus FranciscusAan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus. Heel bijzonder vraagt de paus om woensdag 25 maart, wanneer het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), wordt gevierd, op het middaguur in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden.

Corona virusIn reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

LaetareVan de Eucharistieviering van 21 maart 2020 is een opname gemaakt. Dit weekend is de Laetare (Latijn voor Verheugt U) of halfvasten ofwel de vierde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning als voorbereiding op het Paasfeest.

Lopend VuurHet vastenproject 'Lopend Vuur', opgezet vanuit het Jaarthema, kan door het Coronavirus helaas niet doorgaan. Het hoopgevende, inspirerende gedicht van Denise Dijk, dat al 4 jaar samen met het 'Lopend Vuur' meetrok langs alle geloofsgemeenschappen, willen wij u niet onthouden.

OpnameVan de Eucharistieviering van 15 maart 2020 is een opname gemaakt.

 

Parochie Zalige Titus BrandsmaNaar aanleiding van het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus. Beste parochianen, of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”? Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren. Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

AartsbisdomNu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen.