Palmzondag, het wijden van alle palmtakjes.Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. In onze kerk wordt Palmpasen vanouds gevierd met de zegening van palmtakken aan het begin van de H. Mis. In noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes, in Midden-Europa door takjes met wilgenkatjes. Vanwege de Coronovirus - waardoor het niet mogelijk is om in elke kerk een viering te houden - werd in deze mis alle palmtakjes voor de gehele zalige Titus Brandsma parochie gewijd.Read full article on Corona nieuws