TitusBreedDe hoofdredactie van TitusBreed wil u graag berichten over de planning m.b.t. het parochieblad TitusBreed voor de komende periode. Tot aan de zomervakantie staan twee nummers van TitusBreed gepland. Eén nummer zal verschijnen rond Pinksteren en één rond de zomervakantie.



Read full article on Corona nieuws