zaterdag 12 december 20:00 uur Carmina Ludens
zondag 13 december 15:00 uur Accordeonvereniging Oosterbeek
     

Concerten en evenementen in de Bernulphuskerk worden georganiseerd door de evenemenetencommissie.

Contactpersoon hiervan is dhr. H.Vaessen, hennievaessen@xs4all.nl

Ergens in de geschiedenis der mensheid moet het een ongelooflijke ontdekking zijn geweest: s a m e n    z i n g e n !
Dat kan op vele manieren. In de 16e eeuw schreef Thomas Tallis zijn indrukwekkende “Spem in alium” voor niet minder dan 40 verschillende stemmen. Het andere uiterste vinden we bij de eenstemmige muziek van Hildegard von Bingen. Bijzonder, omdat componerende vrouwen veel zeldzamer zijn dan componerende mannen. Zeker in de tijd waarin zij leefde - de 11 eeuw. Tussen deze twee uitersten komt een breed palet aan veelstemmigheid voorbij - van twee tot zestien stemmen, wereldlijk en religieus, van de Middeleeuwen tot de 21e eeuw. Twee vertellers geven toelichting, zodat de muziek tot leven komt – en u nog meer kan genieten! Mis het niet, bereid u voor op een belevenis en kom het ervaren! Het concert is op zondag 15 maart in onze kerk en begint om 15.30 uur. Kaarten zijn te verkrijgen in de voorverkoop 15 euro via www.adfluvium.nl en in de kerk voor 18 euro.
 

Van meerdere kanten blijft er belangstelling voor onze filmbijeenkomsten. Er staan er weer een aantal op ons programma.
Als u belangstelling hebt, zet dan alvast de volgende data in uw agenda:
vrijdag 6 maart: De Dirigent
vrijdag 27 maart: Lion
vrijdag 17 april: Amélie 

Sinds 2002 is de werkgroep Bernulphus Evenementen actief in de Bernulphuskerk. Zeer regelmatig vinden er hoofdzakelijk concerten plaats, maar ook andere evenementen zoals het jaarlijkse grote St Maartenfeest, lezingen en tentoonstellingen. Doelstelling van deze werkgroep is ons kerkgebouw naast het gebruik voor onze eigen geloofsgemeenschap ook ruimer beschikbaar te stellen. Hiermee willen we ons dienstbaar opstellen voor de lokale gemeenschap; we willen dan een open ontmoetingsplek zijn. De evenementen worden bekend gemaakt via parochieblad en de persberichten in de lokale kranten.