Tot onze spijt moeten we mededelen dat de geplande concerten (een drietal) dit naajar, alsmede de traditionele viering van St. Maarten alsnog zijn geannuleerd i.v.m. de voortschrijdende Corona pandemie.
Even leek het er op dat deze concerten toch doorgang zouden kunnen vinden maar het is met de huidige stand van zaken niet lager verantwoord en veilig te organiseren.
 

Met vriendelijke groet,

Hennie Vaassen, Evenementen Bernulphus
Berry van Brakel, Locatieraad Bernulphus

 

vrijdag 13 november AFGELAST 18:30 uur St. maarten
zaterdag 12 december AFGELAST 20:00 uur Carmina Ludens
zondag 13 december AFGELAST 15:00 uur Accordeonvereniging Oosterbeek
     

Concerten en evenementen in de Bernulphuskerk worden georganiseerd door de evenemenetencommissie.

Contactpersoon hiervan is dhr. H.Vaessen, hennievaessen@xs4all.nl

Sinds 2002 is de werkgroep Bernulphus Evenementen actief in de Bernulphuskerk. Zeer regelmatig vinden er hoofdzakelijk concerten plaats, maar ook andere evenementen zoals het jaarlijkse grote St Maartenfeest, lezingen en tentoonstellingen. Doelstelling van deze werkgroep is ons kerkgebouw naast het gebruik voor onze eigen geloofsgemeenschap ook ruimer beschikbaar te stellen. Hiermee willen we ons dienstbaar opstellen voor de lokale gemeenschap; we willen dan een open ontmoetingsplek zijn. De evenementen worden bekend gemaakt via parochieblad en de persberichten in de lokale kranten.