Tot onze spijt moeten we mededelen dat de geplande concerten (een drietal) dit naajar, alsmede de traditionele viering van St. Maarten alsnog zijn geannuleerd i.v.m. de voortschrijdende Corona pandemie.
Even leek het er op dat deze concerten toch doorgang zouden kunnen vinden maar het is met de huidige stand van zaken niet lager verantwoord en veilig te organiseren.
 

Met vriendelijke groet,

Hennie Vaassen, Evenementen Bernulphus
Berry van Brakel, Locatieraad Bernulphus