In het Gastenboek hopen we elkaar te ontmoeten met uw

Vragen, bijvoorbeeld:

 • Wat doet de parochie voor bedlegerige zieken?
 • Kan ik iets doen in de parochie?
 • Hoe worden de liederen in de diensten uitgezocht?
 • Kan ik gebruikmaken van het Trefcentrum voor een ..?
 • Wie wil met mij iets organiseren voor jongeren vanaf 17 jaar?
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de Toorop staties?
Suggesties, bijvoorbeeld:
 • Het zou de liturgie ten goede komen als we een aantal malen per jaar behalve met orgel en piano met meer muziekinstrumenten de diensten opluisterden.
 • De oecumenische vieringen in onze gemeente kunnen worden uitgebreid met persoonlijke contacten met leden van andere kerken door thema avonden te organiseren en deze in alle kerken en hun kerkbladen aan te bevelen. Wie helpt mij om dit te organiseren?

Opmerkingen, ook kritische! Bijvoorbeeld:

 • In de afgelopen zondag gehouden overweging, hoorde ik niets over de oorlogszuchtige uitspraken van internationale politici, terwijl dat toch wel erg actueel is en veel mensen bezighoudt.

Boodschappen, bijvoorbeeld:

 • Wat hebben we zondag de 23ste genoten van de prachtige zang van het Bernulphuskoor, het is echt een geweldige ondersteuning van de liturgie in onze mooie kerk.
 • De preek van father Van der Horst was midden in de roos, we konden ons de door hem beschreven situatie levendig voorstellen!
 • Mede namens moeder en broers en zusters dank ik allen, die vaders afscheid in de kerk tot een geweldige gebeurtenis hebben gemaakt.