De r.-k. St.-Bernulphuskerk is een driebeukige neogotische hallenkerk met driezijdig gesloten koor, zijkapellen en een toren van vier geledingen met tentdak. De kerk wordt in 1884-'85 gebouwd, naar plannen van A. Tepe. Sindsdien is de kerk door schenkingen van gefortuneerde Oosterbeekse families, o.a. van de familie Schade, langzamerhand zeer verfraaid zoals met de prachtige kruiswegstaties van Jan Toorop. Bij de Slag om Arnhem in september 1944 lijden het dorp Oosterbeek en de St. Bernulphuskerk zware schade.

Het dak van de kerk, de toren en de koorpartij worden grotendeels verwoest. Bij de naoorlogse werkzaamheden is de toren niet meer opgebouwd en wordt het kerkdak doorgetrokken over de stomp van de toren; een blijvende herinnering aan het oorlogsgeweld. Er zijn wel plannen geweest om de toren te herbouwen; misschien jammer dat deze nooit zijn uitgevoerd.