Overweging, uitgesproken door Pater van der Salm Pr.