Overweging, uitgesproken door Pater van der Salm Pr.

7e zondag door het jaar,
Lev. 19,1-2.17-18
Ps. 103 1 Kor. 3,16-23
Mt. 5,38-48