Overweging, uitgesproken door dhr. Joost Klopper


Lezingen:
1 Koningen 19: 9-16 (NBV)
Matteüs 14: 22-33 (NBV)