Overweging, uitgesporken door dhr. Joost Klopper

Lezingen:
Jes. 25,6-10a
Mt. 22,1-14