Overweging, uitgesproken door Pastoor ten Have

Lezingen:
Exodus: 22,20-26
Tessalonicenzen: 1,5c-10
Matteüs: 22,34-40