Overweging, uitgesproken door Pastor Toos Jurrius - Kunnen


Lezingen:
Ezechiël 34, 11-12, 15-17
Mattheüs 25, 31-46