Overweging, uitgesproken door Pastoor ten Have


Lezingen:
Jes. 63,16b-17.19b; 64,3b-8
1 Kor. 1,3-9
Mc. 13,33-37