Overweging, uitgesproken door Pastoor ten Have

Lezingen:
Hebr. 11,8.11-12.17-19
Lc. 2,22-40 of 22.39-40