Overweging, uitgesproken door Pater Wim van der Salm Pr.

 

Lezingen:
Jes. 55,1-11
Mc. 1,7-11