Vanuit de parochie verschijnt bij regelmaat het parochieblad Titus Breed vanuit de lokale gemeenschap verschijnt de nieuwsbrief Bernulphus Tussentijds.
Beide kunt u ook online lezen en bekijken, zie hiervoor de kaders op deze website.

Wilt u Titus Breed blijven ontvangen?

In onderstaande lijst zijn de kopijdata weergegeven voor TitusBreed 2018.

Inleveren kopij bij lokale redacties Inleveren kopij bij redactie TitusBreed TitusBreed ophalen Wageningen of Veenendaal Verschijningsweekend Thema
Woensdag 24 januari Vrijdag 26 januari Woensdag 7 februari Weekend 10-11 februari Veertigdagentijd
Woensdag 7 maart Vrijdag 9 maart Woensdag 21 maart Weekend 24-25 maart Pasen
Woensdag 2 mei Vrijdag 4 mei Woensdag 16 mei Weekend 19-20 mei Pinksteren
Woensdag 13 juni Vrijdag 15 juni Woensdag 27 juni Weekend 30 juni - 1 juli Zomer
Woensdag 22 augustus Vrijdag 24 augustus Woensdag 5 september Weekend 8-9 september Seizoenstart
Woensdag 10 oktober Vrijdag 12 oktober Woensdag 24 oktober Weekend 27-28 oktober Herfst
Woensdag 28 november Vrijdag 30 november Woensdag 12 december Weekend 15-16 december Kerstmis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het rondbrengen van ons kerkblad wordt voor veel vrijwilligers een probleem, zij haken af vanwege gevorderde leeftijd en het zwaardere gewicht van het blad. Om die reden overwegen locatieraad en pastoraatsgroep de bezorging te reduceren. Gelukkig is er ook de mogelijkheid om het kerkblad digitaal te ontvangen, geheel passend in deze tijd. Bij deze Titus Breed ontvangt u een brief waarin u kunt aangeven hoe u het kerkblad in de toekomst wilt ontvangen: gedrukt, digitaal of helemaal niet meer.

U kunt uw reactie mailen naar oosterbeek@pztb.nl, de brief invullen en afgeven, opsturen naar het secretariaat of achterlaten in de bus achterin de kerk.

Wij rekenen op uw reactie!