Vanuit de parochie verschijnt bij regelmaat het parochieblad Titus Breed vanuit de lokale gemeenschap verschijnt tweewekelijks voorafgaand aan de zondagsviering de nieuwsbrief Bernulphus Tussentijds.
Kopy graag doorlopend aanleveren aan de redactie(s) door te mailen aan: oosterbeek@pztb.nl

U hoeft uieteraard niet te wachten met het doorgeven van nieuwsberichten, nieuws is immers nieuws als het nieuws is;)
Graag verwelkomen wij doorlopend uw kopy binnenkomen voor zover als mogelijk. Wellicht  is het ook geschikt voor onze website.

In onderstaande lijst zijn de kopijdata weergegeven voor TitusBreed 
2021.

Thema Inleveren bij lokale redactie
(maandag)
Inleveren bij 
(vrijdag)
Titusbreed ophalen Wageningen of Veenendaal
(woensdag)
Verschijnings-weekend TitusBreed
Veertigdagentijd 25 jan 29 jan 10 feb 13 - 14 feb
Pasen 8 mrt 12 mrt 24 mrt 27 - 28 mrt
Pinksteren 26 apr 30 apr 12 mei 15 - 16 mei
Zomer 14 jun 18 jun 30 jun 3 - 4 jul
Seizoenstart 23 aug 27 aug 8 sep 11 - 12 sep
Herfst 11 okt 15 okt 27 okt 30 - 31 okt
Kerstmis 29 nov 3 dec 15 dec 18 - 19 dec