Geachte lezer van Bernulphus Tussentijds,
Zoals inmiddels al is aangekondigd, is dit de laatste Bernulphus Tussentijds in deze vorm. Vanaf nu zal er regelmatig een Nieuwsbrief worden uitgegeven met actuele informatie over en vanuit de Bernulphuslocatie voor de parochianen van Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze en Heveadorp. Velen van u hebben hun e-mailadres al doorgegeven en ontvangen in de toekomst de Nieuwsbrief digitaal. Bent u daartoe nog niet in staat geweest, verzoeken we u om uw e-mailadres door te geven aan het secretariaat Oosterbeek@pztb.nl. Ook is het mogelijk de Nieuwsbrief in de kerk af te halen. Als u niet in staat bent de brief op te halen in de kerk, is verzenden per post ook mogelijk. Als u dat wenst, geef dat dan door aan het secretariaat 026 3333200.
Titus Breed, het nieuwsblad van de z. Titus Brandsmaparochie, zal wel in de toekomst bij u bezorgd worden.

Van de Locatieraad
Op weg naar nieuwe communicatie
In deze maand op weg naar Pinksteren, nog steeds verstoken van vieringen en samenkomsten in de kerk, is het van groot belang elkaar te blijven bereiken met telefoon, mail of anderszins. Tot heden verscheen de uitgave van Bernulphus Tussentijds altijd gelijktijdig met de Titus Breed, dat vonden we jammer want daardoor bleef kerkelijk en persoonlijk nieuws vanuit onze locatie vaak té lang liggen. Vandaar de digitale versie en de papieren versie achter in de kerk (zie hierboven). In deze periode voelt het als heel welkom dat onze kerk dagelijks open is (van 9.30 tot 16.00 uur) en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Geregeld ontvangen we berichtjes, waarin voldoening wordt uitgesproken over onze Open Kerk. In februari zijn wij als locatie gestart met brainstormen over de inhoud van kerk zijn in de toekomst. Guido Dieteren begeleidt ons in deze zoektocht. De volgende samenkomst stond genoteerd voor woensdag 13 mei, maar het Corona-regime verhinderde ook deze samenkomst. Zo snel als weer mogelijk, hervatten we deze discussie. U hoort dat via onze Nieuwsbrief. De in 2019 gemaakte presentatie "100 jaar kruiswegstaties Jan Toorop” over het maken van de kruiswegstaties, bleef beperkt tot vertoning in de kerk, maar kan nu ook online worden bekeken. Deze presentatie bekijken is en blijft bijzonder en echt de moeite waard.
Recent stond er in de Gelderlander een artikel over de plannen van het Gemeentebestuur voor een nieuw centrum van Oosterbeek. Daarin kwam ook de toekomst van de Bernulphus kerk (met foto nog wel) voorbij, culturele bestemming werd geopperd. Dat verraste ons, want wij hebben u geïnformeerd dat wij in overleg zijn met Vilente over gezamenlijk gebruik van de kerk in de toekomst. Door de Coronacrisis en het bezoekverbod aan huizen als Overdal ligt het overleg geheel stil. Maar we hopen zeer dat dit overleg binnen afzienbare tijd kan worden hervat. We houden u op de hoogte, via de nieuwsbrief.
Ondanks de afwezigheid van kerkelijk vieringen en bijeenkomsten, gaan veel kosten gewoon door, daarom aan het slot nog een oproep voor een bijdrage aan de Kerkbalans 2020, want ook hier geldt dat we het samen moeten doen en van elke parochiaan vragen we deze betrokkenheid ook financieel, hoe klein ook. In de laatste Titus Breed schreef de penningmeester dat de actie Kerkbalans in 2019 op gelijk peil is gebleven met ‘t jaar ervoor (bijna € 340.000). Dat schept moed en vertrouwen!
Weet uw kerk te vinden als u ons nodig heeft, in deze Coronatijden blijven wij dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 06 4058 3803 en mail-adres: titus.oosterbeek@gmail.com.
Goede zomer gewenst, veel sterkte en blijf gezond.
Molleke Willems, Voorzitter locatieraad

 

Kerk zijn in tijden van corona
Ineens was alles anders. De twee wekelijkse ontmoeting voor viering en daarna samenzijn hielden ineens op. Parochiebestuur en mensen uit onze eigen geloofsgemeenschap buigen zich over de vraag: hoe kunnen we er zijn voor onze naasten? Bijeenkomsten (denk aan filmmiddagen, vieringen) moeten afgezegd worden. We moeten voorzichtig zijn.
Inmiddels is er een bereikbaar telefoonnummer voor iedere geloofsgemeenschap beschikbaar. Ondertussen komen er veel vragen op: hoe zijn we alert op signalen waar we iets kunnen betekenen? De gemeente en kerken brengen elkaar op de hoogte van mogelijkheden. Er is contact gezocht met verzorgingshuizen en er gebeurt veel. Hoe gaan we straks verder? Juist nu hebben mensen vragen op geestelijk gebied. Fysiek is er weinig mogelijkheid tot contact, maar hoe bereiken we elkaar geestelijk? Vragen op bestaansgebied komen op. Het kan leiden tot grotere sociale betrokkenheid. Juist nu zou je ervaringen willen delen. Elkaar bemoedigen, steunen, hoop zoeken. En zeker in deze tijd van herdenken van 75 jaar Bevrijding. Ik las een stuk van Erik Borgman op de website De Bezieling. Hij geeft in navolging van Augustinus aan dat vrijheid niet betekent: doen wat je wilt, maar dat het betekent de mogelijkheid hebben te doen wat je moet doen. En om dat te kunnen doen moet je het willen en je moet erachter zien te komen wat dan hetgeen is wat je moet doen.
Voor dat laatste: erachter komen wat je moet doen biedt het geloof en kerk mij een inspiratiebron. Jezus heeft ons er veel van laten zien!
Ik hoop dat de huidige crisis een kans mag zijn voor het opbouwen van mooie contacten en activiteiten als we straks weer wat meer de ruimte krijgen. Voor nu hoop ik dat u signalen doorgeeft waarmee we elkaar kunnen helpen en bemoedigen. Ik wens u allen veel sterkte!
Antoinet Verborg, pastoraatsgroeplidDiaconie
Zorg en aandacht voor ELKAAR
Binnen de locatie is er zorg en aandacht voor elkaar. In dit kader heeft de locatieraad aan de mensen van 90 jaar en ouder een kaart gestuurd met een bijzondere overweging door Theo de Wit, voormalig kapelaan van onze kerk. Ook is er inmiddels een kaart bezorgd bij of gestuurd naar de mensen tussen de 85 en 90 jaar, ook met een kaart en een prachtig gedicht, dit keer van Willem Wilmink. Uit reacties blijkt dat deze geste erg gewaardeerd wordt en dat men het gevoel heeft bij de gemeenschap te horen. Dit geldt voor alle parochianen uit Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp en Wolfheze. Hebt u hulp nodig in welke vorm dan ook, aarzel niet te bellen 06 40583803.


Diaconie in tijden van Corona
Elders in deze laatste Bernulphus Tussentijds in de huidige vorm heeft u al kunnen lezen over de bereikbaarheid van Parochie en Geloofsgemeenschap voor vragen, hulpvragen, vragen om ondersteuning of een luisterend oor. Op deze plek vraag ik uw aandacht voor de doelen die voor de diaconale collectes gepland stonden. U kunt zelf uw bijdrage overmaken voor deze doelen die het geld nu, misschien nog meer dan anders, nodig hebben!
26 april PCI werkgroep Heelsum-Doorwerth-Oosterbeek-Renkum en Wolfheze NL38RABO0157688682 t.n.v. Parochiële Caritas Z. Titus Brandsma
10 mei Kondwa: Opvanghuis voor weeskinderen van 3 tot 6 jaar in Zambia. NL38RABO0157688682 Via PCI rekening
24 mei Week Nederlandse missionarissen
U vindt informatie in het Trefcentrum NL30RABO0171211111 t.n.v. Week Nederlandse Missionarissen Den Haag
31 mei
Pinksteren Week Nederlandse missionarissen
Zie hierboven Zie hierboven
14 juni OASE Oosterbeek Zie www.oaseoosterbeek.nl NL52RABO0191877050 t.n.v. Stichting Oase Oosterbeek
28 juni Stichting Kruispunt Arnhem: diaconale opvang dak en thuislozen NL85INGB0007235757 t.n.v. Stichting Kruispunt Arnhem
Alvast hartelijk dank!
Antoinet Verborg, pastoraatsgroeplid

Toorop
Het is meer dan een jaar geleden dat we het Toorop-eeuwfeest hebben gevierd. Tijdens deze viering hebben we de presentatie over het ontstaan van de staties van Jan Toorop onthuld. Hierna hebben vele mensen van deze beelden kunnen genieten. Van vele kanten oogsten we bewondering voor de bijzondere achtergrondinformatie en de wijze waarop we dat vorm hebben gegeven. Na een jaar zal de presentie nu ook digitaal te zien zijn en wel via www.bernulphus.nl. In de linkerrij vindt u allerlei onderdelen. Onder het kopje de Kruisweg vindt u als vierde de presentatie. Hier kunt u (na)genieten van de totstandkoming en achtergrondinformatie van de bijzondere werken van Jan Toorop. We wensen u veel kijkplezier.

Namens de Tooropwerkgroep, Henk Brummer

 

Oase Inloophuis in tijden van Corona
Sinds maandag 16 maart is ons inloophuis in verband met de coronacrisis gesloten. Zojuist zijn de nieuwe maatregelen vanuit de overheid bekend geworden. Fijn dat de kinderen weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen, letterlijk. Zoals u weet is Oase Oosterbeek gevestigd in Vilente locatie Overdal. Vilente heeft, om de kwetsbare bewoners te beschermen, nog steeds een bezoekersstop. Dat betekent dat onze huiskamer voorlopig nog gesloten blijft. Daarmee valt een laagdrempelige mogelijkheid tot contact voor onze gasten weg. Voor een aantal van hen betekent dit dat ze meer dan ooit op zichzelf teruggeworpen worden en dat het ontbreken van een (aanzienlijk) sociaal netwerk nu extra voelbaar wordt. Samen met de kerngroep en inloopvrijwilligers hebben wij ons daarom de afgelopen tijd ingespannen alle bezoekers van Oase Oosterbeek in kaart te brengen. Er zijn vele appjes heen en weer gegaan, nummers uitgewisseld en in sommige gevallen zelfs bij woningen op de naamkaartjes bij de brievenbussen gekeken. We hebben gemaild, gebeld en ge'zoom'd. Op dit moment hebben we van vrijwel alle bezoekers van Oase Oosterbeek een telefoonnummer en/of adres. 8 inloopvrijwilligers houden samen met Hans en Jeroen contact met deze bezoekers. We proberen iedereen iedere week even te bellen of op gepaste afstand even te zien. De meeste van hen maken het goed, hier en daar is een zorg en voor zover wij weten is op dit moment nog niemand besmet geraakt. 4 vrijwilligers nemen de telefoon van Oase Oosterbeek waar. Ons vaste nummer staat permanent doorgeschakeld naar een mobiele telefoon die per toerbeurt door één van deze vrijwilligers wordt beantwoord. Zo zorgen we er in deze tijd voor dat in niemand er alleen voor staat. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is Oase Oosterbeek dus nog steeds een plek waar iedereen terecht kan om zorgen te delen of als er hulp nodig is. We zijn onze vrijwilligers hier enorm dankbaar voor. Zonder hun inzet en flexibiliteit was dit niet mogelijk geweest.
Inloophuis Oase Oosterbeek, telefoon 026 379 8473
Bereikbaar van 09:00 tot 21:00 uurinformatie z. Titus Brandsmaparochie

Kerk
In Wageningen is de kapel van de kerk elke dag open van 08:30 - 20:00 uur voor gebed, behalve als er een opname is van de Heilige Mis.
Live streamed Heilige Mis
Er wordt geprobeerd de volgende Missen live uit te zenden:
dinsdag 19:00 Engels
woensdag 09:00 Nederlands liturgie tekst beschikbaar
zaterdag 18:30 Nederlands liturgie tekst beschikbaar
zondag 10:00 Nederlands liturgie tekst beschikbaar
zondag 12:00 Engels liturgie tekst beschikbaar
U kunt deze missen volgen op:
De facebook site van de parochie Nederlands Missen
https://www.facebook.com/rkpztb/
De facebook site van ICC; Engelse Missen
https://www.facebook.com/iccwageningen
Collecte
Donaties voor de collecte kunnen worden overgemaakt naar:
NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. Parochie z. Titus Brandsma
Gebedsintenties
Gebedsintenties kunnen worden doorgegeven aan uw lokale secretariaat: oosterbeek@pztb.nl tot woensdagavond 18:00 uur.
Graag vermelden: de intentie, de locatie en om welke Mis het gaat.
Financiële bijdrage graag overmaken naar: NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. Parochie z. Titus Brandsma
Aanbidding
In Wageningen is er mogelijkheid tot aanbidding op:
ma-, woe- en vrijdag van 06:00 tot 8:30 uur
dinsdag van 18:00 uur tot 20:00 uur
donderdag van 15:30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 19:45 uur tot 21:45 uur
Informatie: adorationholysacrament@gmail.com
Voedsel voor de voedselbank
Op momenten dat de kerk of kapel open is, kunt u in Wageningen houdbaar voedsel voor de voedselbank doneren: er zullen kratten of manden klaarstaan waar u het voedsel in kunt leggen.