Versoepeling
Vanaf 1 juli is de deelname aan de kerkelijke vieringen versoepeld. Vanaf die tijd is het mogelijk om met maximaal 100 personen de viering bij te wonen met in achtneming van de 1,5 meterregel. Voor onze kerk betekent dat dat er 65 parochianen deel kunnen nemen aan de zondagvieringen. Wilt u aanwezig zijn bij onderstaande vieringen, dient u zich van tevoren telefonisch aan te melden  06 405 83 803 of via e-mail:titus.oosterbeek@gmail.com. Gezinnen kunnen bij elkaar zitten. Uiteraard zal er gevraagd worden of u gezondheidsklachten heeft.

Vieringen
Zondag 12 juli is er om 10.00 uur een gebedsviering, waarin mevr. T. Jurrius-Kunnen voor zal gaan. De zang wordt verzorgd door de cantor (= in dit geval een man die tijdens de viering, waarin geen koor aanwezig is, de verzen van de psalmen en de overige liederen zingt).

Zondag 26 juli is er óf om 9.30 óf om 10.00 uur * een Eucharistieviering, waarbij óf pater W. van der Salm óf pastoor Henri ten Have voorgaat. Ook dan verzorgt de cantor de zang. Deze zondag is Titusdag, want op 26 juli 1942 overleed Titus Brandsma in Dachau.

Zondag 9 augustus is er om 10.00 uur een gebedsviering, waarin Joost Klopper voor zal gaan en de cantor de zang verzorgt.

Zondag 23 augustus is er óf om 9.30 óf om 10.00 uur * een Eucharistieviering, waarbij óf pater W. van der Salm óf pastoor Henri ten Have voorgaat. Omdat dat parochianen niet mogen zingen, zal de cantor weer de liederen ten gehore brengen.

 

*Via de site of deze Nieuwsbrief krijgt u te horen hoe laat deze viering is.

Naast bovengenoemde vieringen is er elke woensdagavond van 19.00–19.30 uur een oecumenisch avondgebed. Deze wordt –gezien de omstandigheden- in de kerk, vlak voor het altaar gehouden. Er wordt gezongen door twee personen; zelf kunt u dan mee neuriën. Helaas is er na afloop nog geen koffiedrinken. Verder is er elke donderdagmorgen om 9.00 uur een viering. Ook voor deze vieringen dient u van tevoren telefonisch te reserveren of u aan te melden via bovengenoemde e-mailadres. U bent van harte uitgenodigd om aan de verschillende vieringen deel te nemen.

Collectes
De eerste collecte is bedoeld voor de eigen parochie, de tweede collecte, die u in het schema hieronder aantreft gaat naar het diaconale doel. U kunt het geld overmaken op het rekeningnummer of, als u naar de viering gaat, kunt u uw bijdrage deponeren in de mandjes achter in de kerk. Van harte bij u aanbevolen.

12 juli 2020     Project India pater Baartmans van Mill Hill   NL52 INGB 0001066957t.n.v. Missieprocuur van Mill Hill, Oosterbeeko.v.v.: Missierekening Fr. Baartmans

26 juli 2020     Amnesty International werkgroep Oosterbeek         NL94 TRIO 0197692591t.n.v.: Amnesty International

9 aug. 2020    Interkerkelijke Roemenië werkgroep (Agnita)           NL51 INGB 008910686 o.v.v.: collecte Bernulphuskerk

23 aug. 2020  Missie Verkeersmiddelen- actie/MIVA          NL42 INGB 0000002950 t.n.v.: MIVA Den Bosch

13 sept. 2020  Zonnebloem    NL46 RABO 03850 383 99 t.n.v.: De Zonnebloem


LIEF EN LEED - In Memoriam -

Op dinsdag 16 juni is op 95-jarige leeftijd overleden mevrouw Martina, Petronella, Clara, Nabuurs-van Lankveld. Zij woonde nog zelfstandig op de Utrechtseweg 80e, Oosterbeek. Haar uitvaart hebben we gevierd op zaterdag 20 juni, waarna ze is begraven bij haar man in de Hof achter de kerk.

Op 21 juni is thuis vredig ingeslapen Paul Maria Vos in de leeftijd van 94 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Ann aan de Schellardweg 29, alhier. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Op woensdag 8 juli is op 80-jarige leeftijd overleden de heer W. Stijsiger. Hij woonde op Overdal. Op dinsdag 14 juli is zijn uitvaartdienst en wordt hij begraven in de Hof achter de kerk.

 

Mogen zij rusten in vrede.